fbpx

Eva Nordmark

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister (S)

Eva Nordmark är socialdemokratisk arbetsmarknads- och jämställdhetsminister med ansvar för frågor som arbetsrätt och arbetsmiljö, nyanländas etablering och arbetsmarknadspolitiken. Hon har ansvar för flera stora och aktuella politiska reformer däribland Arbetsförmedlingens omorganisering och implementering av parternas LAS-överenskommelse. Eva Nordmark har tidigare varit bland annat riksdagsledamot och ordförande för tjänstemännens centralorganisation TCO.

Om sin medverkan säger Eva Nordmark: ”Arbete lägger grunden för jämställdheten eftersom en egen inkomst ger självständighet och makt över ens eget liv. Men arbetslivet måste bli mer jämställt. Då behöver kvinnors arbetsmiljö förbättras och det måste bli lättare att få ihop jobb och familjeliv. Fler utrikes födda kvinnor behöver komma in på arbetsmarknaden och få chansen att stå på egna ben.”

På Forum Jämställdhet medverkar Eva Nordmark i utfrågningen ”Hur ska regeringen undanröja hindren för en jämställd arbetsmarknad?

Arbertsmarknadsminister Eva Nordmark
Arbetsmarknadsdepartementet