fbpx

Få koll på jämställdhetsfältet!

Mål 5 Jämställdhet, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Vi inleder konferensens andra dag med en övergripande omvärldsbevakning av politiken, arbetet och forskningen för jämställdhet på nationell nivå. Vilka utredningar, processer och frågor är viktiga för dig som arbetar med jämställdhet att ha koll på just nu? Ta del av Regeringskansliets, Jämställdhetsmyndighetens, genusforskningens och kvinnorörelsens tips och spaningar.

MEDVERKANDE:
Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Fler medverkande tillkommer.

jämställdhetsfältet mål 5 och 17