fbpx

Framgångsrika metoder som stärker utrikes födda kvinnors väg till arbete och egenmakt

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

SEMINARIUM

Utrikes födda kvinnor med kort utbildning är en grupp som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I det här seminariet får du ta del av konkreta framgångsrika metoder för att stödja kortutbildade kvinnor till arbete. Du får bland annat veta hur Arbetsförmedlingen inom projektet Jämställd etablering lyckades öka andelen kvinnor som gått till arbete med 30 procent och hur Stockholms stad, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Stockholm tagit ett helhetsgrepp kring kvinnornas livssituation för att öka deras egenmakt och välbefinnande.

MEDVERKANDE:
Hanna Zaid, samordnare ESF-projektet Hållbar Etablering, Stockholms stad
Sati Icho, samordnande ESF-projektet Hållbar Etablering, Stockholms stad
Ayse Andersson, skapare Matchning från dag 1, Arbetsförmedlingen
Petra Ornstein, kvalificerad handläggare utvärderingsenheten, Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad Mål 8