fbpx

Framtidens socialtjänst – för jämställda och jämlika levnadsvillkor

Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet

PARTNERS SEMINARIUM

Socialtjänstlagen är i det närmaste könsblind. Översynen av lagen landade i förslaget att tydliggöra jämställdhet som en del av socialtjänstens uppdrag, och vikten av ett förebyggande och främjande perspektiv. Tidiga insatser kan minska enskilda människors lidande, men innebär också en stor besparing för samhället. Vad innebär en jämställd socialtjänst för utvecklingen mot ett jämställt samhälle? Hur kan jämställdhetsintegrering vara en strategi för att stärka det förebyggande och främjande arbetet? Välkommen till ett seminarium om framtidens socialtjänst.

MEDVERKANDE:
Birgitta Persdotter, lektor socialt arbete och vetenskaplig ledare FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet
Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Moderator: Magnus Jacobson, kommunikationsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Fler medverkande tillkommer.

SKR Framtidens socialtjänst mål 5 mål 6 (003)