fbpx

Grundkurs i jämställdhetsbudgetering (del 1)

Mål 5 Jämställdhet

METODVERKSTAD (Kräver föranmälan)

Den här metodverkstaden är för dig som är nyfiken på jämställdhetsbudgetering. Här får du lära dig om varför det är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv i budget- och styrprocesser och hur arbetet kan organiseras. Du introduceras till och får testa metoder för att synliggöra och förändra en ojämställd fördelning av resurser. Metodverkstaden leds av Forum Jämställdhets utbildare som har flerårig erfarenhet av att utbilda och stödja bland annat myndigheter, regioner och kommuner att styra sina verksamheter mot jämställda resultat.

MEDVERKANDE:
Jenny Andersson, konsult, Forum Jämställdhet

Miniräknare Mål 5