fbpx

11. Handla jämställt − ställ krav i upphandling

METODVERKSTAD
Denna metodverkstad är fullbokad

Tisdag 11:45 – 12:30 Spår 3

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Varje år upphandlar offentlig sektor varor och tjänster för över 700 miljarder. Genom att ställa krav på jämställdhet bidrar organisationer till jämställda arbetsvillkor och likvärdig service för flickor och pojkar, kvinnor och män. Samtidigt tas ännu ett steg mot hållbarhetsagendans tolfte delmål om hållbara offentliga upphandlingsmetoder. Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner utvecklar ett stöd för hur jämställdhet kan byggas in i upphandlingar. Välkommen till en metodverkstad där vi testar en prototyp.

MEDVERKANDE:
Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Erika Pohjanen, kundansvarig tjänstedesigner, Upphandlingsmyndigheten
Magnus Jacobson, kommunikationsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

programbilder_c