fbpx

Hedersnormer, extremism och gängkriminalitet – hur hänger det ihop?

Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

SEMINARIUM

Är risken större att män och pojkar som växer upp i hederskulturer hamnar i kriminalitet? Och i så fall, hur kan samhället hjälpa dem på bästa sätt? Innebär det att flickor och kvinnor i dessa sammanhang är dubbelt utsatta – dels för att deras liv begränsas av heder och dels för att de lever nära grov kriminalitet och andra typer av mäns våld mot män? Hur ska samhället skydda dem? Kan utökande insatser mot hedersförtryck även förbygga extremism och viss gängkriminalitet? Hur ska ett sådant arbete i så fall bedrivas?

MEDVERKANDE:
Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten
Hoshi Kafashi, grundare, Shanazi Hjältar
Jeanette Stål, planeringsledare mänskliga rättigheter, Göteborgs stad
Moderator: Elaf Ali, journalist och författare
Fler medverkande tillkommer.

Hoodie mål 5 och mål 16