fbpx

38. Helhetsgrepp och uppföljning av mäns våld mot kvinnor  

/ SEMINARIUM /

Tid: 14.15–15.15
Lokal: B1+B2
Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Ta del av Jämställdhetsmyndighetens första uppföljning av den Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som presenteras i januari 2020! Som en del av strategin gör Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en särskild kvinnofridssatsning med fokus på hur kommuners socialtjänst och skola gemensamt kan stärka arbetet mot mäns våld. I det här seminariet berättar Skellefteå kommuns Centrum mot våld hur de tagit ett helhetsgrepp i arbetet med våldsutsatta, förövare, barn, och det förebyggande arbetet.

Medverkande:
Klas Hyllander,
handläggare förskola och skola, SKR:s kvinnofridssatsning
Kerstin Wanhatalo,
handläggare socialtjänst, SKR:s kvinnofridssatsning
Åsa Lööw Westerlund, samordnare Centrum mot våld, Skellefteå kommun
Karin Röbäck da Souza, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Helena Spets, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Peter Söderström, jämställdhetskonsult

uppföljning av mäns våld