fbpx

41. Heltidsarbete som norm – hur når vi dit?

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 14.15–15.15
Lokal: K10
Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Att heltidsarbete blir norm i välfärden är nödvändigt för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet. Kvinnors deltidsarbete är även en stor anledning till att vi inte når målet om ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Fackförbundet Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Regioner om att heltidsarbete ska vara norm i offentlig sektor. Hur går det till i praktiken på en arbetsplats? I den här metodverkstaden går vi genom processen heltidsresan och identifierar fallgropar och nycklar på vägen till att bli en heltidsorganisation.

Medverkande:
Lars-Sture Johansson, ombudsman Kommunal
Lena Byström, ombudsman, Kommunal
Ann Gröhn, facklig företrädare, Ängelholms kommun
Helena Gottfridsson, verksamhetschef, Ängelholms kommun

heltid som norm