fbpx

Henrik Rinstad

HR-strateg – jämställdhet och diskriminering, Sundsvalls kommun

Henrik Rinstad leder arbetet med jämställdhet och diskriminering inom Sundsvalls kommun och har deltagit i den arbetsgrupp som tagit fram programmet för social hållbarhet. Henrik anser att vi måste arbeta helt annorlunda med jämställdhetsfrågan och övriga frågor inom social hållbarhet på kommunal nivå. Han förespråkar att vi ska röra oss bort från arbetet i stuprör med specifika områden och personer ansvariga för varje område. Istället bör kommuner eftersträva att samla alla områden inom social hållbarhet under ett paraply och istället ha processledare för social hållbarhet som är experter på att driva förändring inom alla områden. På så sätt kan kommunerna skapa ett mer effektivt arbete med social hållbarhet som både ger mer kraft åt frågan och bättre passar den kommunala sektorns pressade ekonomi.

Henrik medverkar i seminariet Hantera perspektivträngsel och målkonflikter i hållbarhetsarbetet.

Foto: Sundsvalls kommuns kontorsservice

Henrik rinstad