fbpx

Hur drabbar bostadsbristen våldsutsatta kvinnor?

Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

PARTNERS SEMINARIUM

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hemmet. Bostadssituationen i Sverige gör det nästintill omöjligt att hitta en ny bostad för våldsutsatta kvinnor. Trots kommunernas ansvar för att kvinnor och barn som utsätts för våld ska ha en trygg och egen bostad ger endast var sjätte kommun förtur i den kommunala bostadskön. Privata fastighetsbolag har nu börjat arbeta med frågan, men mer måste göras. I det här seminariet diskuterar vi lösningar för att kvinnor och barn ska få ett tryggt hem att bo i där de kan leva fria från våld.

MEDVERKANDE:
Olga Persson, ordförande, Unizon

Fler medverkande tillkommer.

Unizon bostäder mål 11 & mål 16