fbpx

Hur kan vården bli bättre på att upptäcka våld?

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

SEMINARIUM

Kvinnor som är utsatta för mäns våld och hedersrelaterat våld söker ofta vård flera gånger, utan att orsaken till att de mår dåligt upptäcks. Det kan leda till ökad ohälsa, kostsam vårdkonsumtion och i värsta fall döden. Ofta saknar regioner och andra organisationer insikt om hur hållbarhetsmålen om god hälsa och minskat våld hänger ihop. Hur kan hälso- och sjukvården bli bättre på att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövare i mötet med medborgare?

MEDVERKANDE:
Goldina Smirthwaite, konsult kvinnofridssatsning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Åsa Witkowski, enhetschef, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Ulrika Hafvenström, kurator ungdomsmottagning, Region Västernorrland
Karolina Qvarfordt, kurator ungdomsmottagning, Region Västernorrland
Per Löfgren, samordnare och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, Utväg södra Älvsborg
Moderator: Lena Landén Jonas, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Våld i vården mål 3 och 16