fbpx

Hur kan vi befria killar från kriminalitet?

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

FÖRELÄSNING OCH INTERVJU

Det dödliga våldet ökar. Förövarna är nästan alltid killar och män. Kriminaliteten och rädslan som sprids begränsar kvinnors, mäns och barns liv och påverkar hela samhället. Varför lockas killar av gangsterkultur som romantiserar våld och kriminella livsstilar? Vilken roll spelar maskulinitetsnormer? Hur kan vi befria unga pojkar från gangsterkulturens och de kriminella gängens destruktiva ideal? Föreläsningen hålls på engelska av Eldra Jackson III som efter 24 år i amerikanskt fängelse har lämnat gängen, kriminaliteten och våldet bakom sig och numera hjälper fler män att bryta sina destruktiva livsmönster.

MEDVERKANDE:
Eldra Jackson III, föreläsare och vd, Inside Circle

Man i hoodie Mål 6 (003)