fbpx

Hur kan vi bekämpa den växande fattigdomen bland kvinnor?

Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 3 God hälsa och välbefinnande

SEMINARIUM

I Sverige riskerar en större andel kvinnor över 65 år fattigdom jämfört övriga Norden och sedan början på 90-talet har andelen ensamstående mammor med låg ekonomisk standard ökat från 12 till 38 procent. Ekonomisk utsatthet leder till ohälsa som i sin tur ökar de ekonomiska svårigheterna. Livslängden sjunker idag för lågutbildade kvinnor. Hur hamnade vi här? Vilka politiska reformer krävs för att bekämpa fattigdomen bland kvinnor för att inte lämna någon utanför i arbetet med att nå agenda 2030?

MEDVERKANDE:
Magdalena Andersson, finansminister (S)
Patrik Lundberg, författare och journalist
Soheyla Yazdanpanah, doktor ekonomisk historia, Södertörns högskola
Moderator: Camilla Wagner, ordförande, Fredrika Bremer-förbundet

Fler medverkande tillkommer.

Fattigdom