fbpx

Hur mår den könsuppdelade statistiken?

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

SEMINARIUM

Myndigheter är skyldiga att bryta ned sin statistik på kön för att leva upp till statistik- och budgetförordningar och bekönade personnummer gör det möjligt att upptäcka och analysera skillnader mellan kvinnors och mäns liv på befolknings- och gruppnivå. Samtidigt står den könsuppdelade statistiken inför stora utmaningar. Vad händer när svarsfrekvensen sjunker i undersökningar? Hur kan ytterligare perspektiv utöver kön anläggas systematiskt? Varför redovisas inte alltid statistiska undersökningar efter kön?

MEDVERKANDE:
Alice Sullivan, professor sociologi, Collage University London
Malin Quick Oljelund, statssekreterare hos civilminister Lena Micko
Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB)
Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)
Gabriella Bremberg, avdelningschef analys och prognos, Försäkringskassan
Torbjörn Sjöström, vd, Novus Group International AB
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Statistiken mål 16 och 15