fbpx

Hur ska DO skydda kvinnor och flickor från diskriminering och trakasserier?

Mål 5 Jämställdhet

UTFRÅGNING

Arbetsgivare och utbildningsanordnare är enligt lag skyldiga att förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier utifrån kön. Men efterlevnaden av lagen är låg. Fortfarande är sexuella trakasserier och lönediskriminering vardag på många arbetsplatser och i skolan. Skarp kritik har riktats mot DO för att tillsynen över lagen brister och att få av offren får upprättelse. Vad är DO:s roll och mandat? Hur kan myndigheten få fler arbetsgivare och utbildningsanordnare att följa lagen och bli en kraft att räkna med i arbetet med hållbarhetsdelmålet att utrota diskriminering av kvinnor och flickor?

MEDVERKANDE:
Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, DO

DO