fbpx

15. Hur ska regeringen öka den ekonomiska jämställdheten?

UTFRÅGNING

Tisdag 14:05 – 14:20 Spår 1

Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kvinnor tar hand om och vårdar barn, äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning på sin obetalda och betalda tid. Den könsuppdelade arbetsmarknaden, undervärderingen av kvinnodominerade yrken och den fortsatt ojämna fördelningen av obetalt arbete upprätthåller ekonomisk ojämställdhet. Coronapandemin riskerar att öka kvinnors obetalda arbete och befästa de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män. Vad gör regeringen för att uppvärdera och utjämna omsorgsarbetet? Hur länge ska kvinnor ta hand om andra med för lite eller inget betalt?

Medverkande:
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation (Mp)
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Anmäl dig till konferensen här!

programbilder_d2