fbpx

Hur ska regeringen undanröja hindren för en jämställd arbetsmarknad?

UTFRÅGNING

Trots att kvinnor sedan 90-talet är mer välutbildade än män har ojämställdheten bitit sig fast på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar i genomsnitt 10 procent mindre än män, har svårare att nå höga positioner och få heltidsarbete. Utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta och får inte det stöd de har rätt till. Hur ska regeringen göra upp med ojämställdheten på arbetsmarknaden? Hur säkerställs exempelvis att reformen av Arbetsförmedlingen inte ökar ojämställdheten och att kvinnors arbete uppvärderas till samma nivå som mäns?

MEDVERKANDE:
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (s)

Eva nordmark mål 8 (002)