33. Hur ska vi betala för förlossningsvården?

/ SEMINARIUM /

Tid: 13.00–14.00
Lokal: K11
Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Granskningar av förlossningsvården visar att allvarliga brister och säkerhetsrisker funnits under en lång tid. Regeringens årliga miljardtillskott har inte lett till fler barnmorskor per födande kvinna, så något mer behöver göras. Kan ett eget budgetspår för den reproduktiva hälsovården; från mödravård, till förlossning och eftervård, lösa problemen med BB-krisen? Hur kan den reproduktiva vårdkedjan stärkas och bli mer jämlik i hela landet?

Medverkande:
Lisa Bjurwald
, journalist och författare
Ingrid Osika Friberg, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Mia Ahlberg, omvårdnadsansvarig kvinnohälsa, Karolinska Universitetssjukhuset
Emma Spak, sektionschef avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Rachel de Basso, regionråd, Jönköping (S)

 Moderator: Måns Wikstrand, ekonomireporter, Dagens Samhälle

Bb-krisen