fbpx

Hur skapar vi en långsiktig och jämställd styrning i offentlig sektor?

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

SEMINARIUM

För att nå hållbarhetsmålen behöver offentliga organisationer ställa om från kortsiktig styrning och budgetering till längre tidshorisonter. Jämställdhetsbudgetering kan hjälpa till i det arbetet. Vilka kostnader innebär våld, utanförskap och ojämställdhet på kort och lång sikt? Vad vinner vi samhällsekonomiskt på att arbeta långsiktigt med jämställdhet och våldsprevention? I den här föreläsningen med efterföljande kommentar fördjupar vi oss i hur offentlig sektor kan bli bättre på att planera och styra långsiktigt.

MEDVERKANDE:
Ingvar Nilsson, nationalekonom
Tommy Malm, kommundirektör, Eskilstuna kommun

skolgård mål 16 och 17 (002)