fbpx

32. Hur skapar vi sunda och jämställda arbetsvillkor?

METODVERKSTAD
Denna metodverkstad är fullbokad

Onsdag 10:45 – 11:30 Spår 3

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I arbeten som har människor i fokus finns ofta stora problem med arbetsmiljön. Majoriteten som arbetar där är kvinnor. En analys av Coronapandemins effekter i äldreomsorgen visar på brist av skyddsutrustning och att kompetens inte tas till vara. Organisatoriska brister medför hög psykisk belastning. Ta del av praktiska tips på hur integrering av jämställdhet i det systematiska arbetsmiljöarbetet leder till mer sunda och attraktiva arbetsplatser i enhet med mål 8 i Agenda 2030.

Medverkande:
Agnes Lundgren, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket
Minke Wersäll, senior analytiker, Arbetsmiljöverket

arbetsvillkor