fbpx

Hur styrs jämställdhetspolitiken på EU-nivå?

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

SEMINARIUM

EU-politiken och dess byråkrati uppfattas ofta som otillgänglig samtidigt som många beslut som påverkar vår vardag tas i EU-parlamentet. I vilken utsträckning styrs den nationella jämställdhetspolitiken av beslut tagna i Bryssel? Hur är gången för besluten, hur påverkar Sverige och våra EU-parlamentariker besluten som tas, och vilka viktiga jämställdhetspolitiska frågor står på agendan? I det här passet får du koll på beslutsprocesser och aktuella jämställdhetspolitiska frågor som avhandlas på EU-nivå.

MEDVERKANDE:
Heléne Fritzon, europaparlamentariker (S)
Abir Al-Sahlani, europaparlamentariker (C)
Karolina Schlyter, socialråd, Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Moderator: Malin Hellström, analytiker, Oxford Research

Fler medverkande tillkommer.

EU