fbpx

35. Jämställd etablering –  utmana stereotyper och nå jämställda resultat

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 13.00–14.00
Lokal: K10
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 minskad ojämlikhet

Arbetsförmedlingen har länge kämpat med ett ojämställt resultat när det gäller att matcha nyanlända kvinnor och män till arbete. Genom en ny metod ”Matchning från dag 1” har ett utvecklat arbetssätt lyckats bryta invanda mönster som skapat mer jämställda resultat. Den här metodverkstaden ger dig en inblick i metodens huvudsakliga moment och du får delta praktiskt i en av delarna – gruppinventering. Få en inblick i hur vi går från jämställdhetsanalys till faktiska resultat och hur du kan rekrytera utifrån kompetens istället för magkänsla!

Medverkande:
Ayse Andersson, metodutvecklare, Arbetsförmedlingen
Sara Berggren, projektledare, Arbetsförmedlingen

Projektet Jämställd etablering finansieras delvis av Svenska ESF-rådet.

Arbetsförmedlingen