22. Jämställd digitalisering och teknikutveckling

/ BRANDTAL /

Tid: 10.00–11.00
Lokal: Rydbergsalen
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

På Forum Jämställdhet 2020 lanserar vi ett nytt spår – Brandtal! Här blandas korta föreläsningar om brännande frågor som grupperats under olika teman.

a) Säkra jämställdhetsperspektivet i den fjärde industriella revolutionen

Julia Strandberg, Marknads- och kommunikationschef, TFIP
Digitalisering och teknikutvecklingen går snabbt och har stora effekter på vårt samhälle. För att skapa säkra samhällen med smarta innovationer i fokus behöver vi jämställdhetssäkra utvecklingen, hur gör vi det?

b) Civic tech, digital teknik som ökar medborgares inflytande på samhället

Anna Melenchuk, Medgrundare, Institute of Innovative Governance
Hur kan digitala verktyg både jämställdhetssäkra och minska avståndet mellan politiker och medborgare i utformningen av offentliga miljöer? (Obs, brandtalet hålls på engelska)

c) Motverka näthat – tryggare och mer jämställda miljöer på nätet

Ida Östensson, Ordförande, Make Equal
Ta del av lösningsfokuserade metoder om hur vi kan skapa ett internet fritt från hat och hot. Hur kan kommuner och skolor motverka och skydda flickor och andra utsatta grupper för näthat?

Konferencier: Thor Rutgersson, författare

Brandtal digitalisering