fbpx

Jämställdhet i fokus i Stockholms stads hållbarhetsarbete

Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

SEMINARIUM

Pandemin har synliggjort och förstärkt ojämställdhet och ojämlikhet. Stockholms stads nya hållbarhetsrapport belyser utmaningar, synergieffekter och målkonflikter i hållbarhetsarbetet. För att öka takten i genomförandet av Agenda 2030 har staden identifierat målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbara städer som särskilt viktiga. Lyssna till hur Stockholm arbetar stadsövergripande och hur arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklar metoder och arbetssätt för att uppnå jämställdhet och jämlikhet.

MEDVERKANDE:
Heidi Englund, samordnare Agenda 2030 och mänskliga rättigheter, Stockholms stad
Helen Slättman, utvecklingssekreterare stadsledningskontoret, Stockholms stad
Elisabet Bremberg, utredare stadsledningskontoret, Stockholms stad
Linda Truvered, utredare arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Joanna Millares Rosell, utredare socialförvaltningen, Stockholms stad
MODERATOR: Beatrice Nordling, sakkunnig ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

Stockholm mål 5 10 & 11