fbpx

Jämställdhet som infrastruktur för genomförande av Agenda 2030

/ SEMINARIUM /

Tid: 9.15 – 10.15
Lokal: B1 + B2
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Nytt för i år är att vi erbjuder en särskild grundkurs om hur jämställdhet hänger ihop med uppfyllandet av Agenda 2030 som ger en introduktion till årets tema. Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Jämställdhet ska integreras och utgöra en grundpelare i detta. Får att nå framgång behöver organisationer därför ha kunskap om hur verksamheten bidrar till positiv utveckling för både jämställdheten och de globala hållbarhetsmålen. Genom jämställdhetsintegring går det att upptäcka och åtgärda problem som idag är hinder för att nå målen. Missa inte grundkursen om hur jämställdhet hänger ihop med Agenda-2030-arbetet!

Medverkande:
Sara Nilsson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

agenda 2030