fbpx

19. Jämställdhet som motkraft till segregation

/ SEMINARIUM /

Tid: 10.00–11.00
Lokal: Hammarskjöldsalen
Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

När jämställdheten stärks utmanas segregationen. Statistik visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns liv och villkor ofta, men inte alltid, är större bland utrikes födda än bland personer med svensk bakgrund. Segregationen slår särskilt hårt mot utrikes födda kvinnor. För att minska ojämlikheten och fördelningen av makt och resurser enligt mål 10 i agenda 2030 blir det tydligt att jämställdhet måste ingå i arbetet mot segregation. I det här passet kommer du att kunna ta del av goda exempel på jämställdhetsarbete som också motverkar segregation.

Medverkande:
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation (Mp)
Vladimir Ahmed, grundare, Vi är Sverige
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen
Åsa Enrot, strateg arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Jenny Andersson, sakkunnig ekonomi och arbetsmarknad, Sveriges Kvinnolobby

Moderator: Dona Hariri, samhällsdebattör och jurist