fbpx

28. Jämställdhet som verktyg för mer jämlika skolor 

SEMINARIUM 

10.05-10.45 Spår 2

 Mål 4 God utbildning 

Skolan är varken jämlik eller jämställd. I årskurs 9 presterar flickor bättre än pojkar i alla ämnen. Särskilt pojkar från studieovana hem halkar efter i resultat. Skillnaderna mellan skolor ökar när motiverade elever, ofta flickor, och engagerade föräldrar väljer bort sin närmaste skola. Vilka samband finns mellan skolsegregation och brist på jämställdhet? Hur kan ökad jämställdhet bidra till en mer jämlik skola där alla elever kan lyckas, i enlighet med hållbarhetsagendans fjärde mål om god utbildning.

MEDVERKANDE:
Anna Ekström, utbildningsminister (S)
Linnea Lindquist, rektor Hammarkullsskolan F-3 och Grundsärskola, Göteborgs stad
Fredrik Zimmerman, lektor barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås
Romina Pourmokhtari, förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

jämlik skola