fbpx

Jämställdhetsbudgetering i praktiken (del 2)

Mål 5 Jämställdhet

METODVERKSTAD

I den här metodverkstaden bygger vi vidare på kunskap från grundkursen i jämställdhetsbudgetering. Här får du möta Arbetsförmedlingen som beskriver hur de i projektform arbetat med jämställd verksamhetsplanering. Med hjälp av könsuppdelad statistik har de utvecklat metoder och verktyg för att synliggöra skillnader mellan olika grupper av kvinnor och män och styra verksamheten mot ett mer jämställt resultat. I verkstaden får du chans att testa delar av deras metoder.

MEDVERKANDE:

Magdalena Gustavsson, jämställdhetskoordinator ESF-projekt jämställd etablering, Arbetsförmedlingen
Lovisa Skoglund, jämställdhetskoordinator ESF-projekt jämställd etablering, Arbetsförmedlingen

Pengar mål 5