fbpx

23. Jämställdhetsbudgetering steg 1 – Hur mäter vi jämställdhet?

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 10.00–11.00
Lokal: K10
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Organisationens budget styr hur gemensamma resurser används. Vem får vad och till vilket resultat? Med hjälp av verktygen Öppna Jämförelser och Koladas Jämförare kan du ta reda på om kommunens eller regionens verksamheter presterar lika goda resultat för kvinnor som för män. Lär dig använda nyckeltal för kvalitet, resultat och kostnader med ett jämställdhetsperspektiv. Den information som framkommer kan sedan ligga till grund för analyser och insatser.

Medverkande:
Maria Price
, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Denna metodverkstad följs upp av Jämställdhetsbudgetering steg 2: Analys och åtgärder

Jämställdhetsbudget2