fbpx

29. Jämställdhetsbudgetering del 2 – Analys och åtgärder

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 11.00–12.00 (observera starttiden)
Lokal: K10
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

I denna metodverkstad börjar vi med att analysera vad skillnader i utfall kan bero på, varför får kvinnor ofta sämre, senare och billigare än insatser än män? Därefter visar vi vad man kan göra åt det. Hur kan vi förändra budgeten och budgetarbetet för att styra mot jämställdhet och se till att organisationens gemensamma resurser används på hållbart och rättvist sätt? Åtgärderna kan till exempel innefatta förändring av mål och indikatorer, nya satsningar eller omfördelning av medel.

Medverkande:
Anna Giotas Sandquist
, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Jenny Andersson, sakkunnig ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

Denna metodverkstad är en uppföljning av Jämställdhetsbudgetering del 1: Hur mäter vi jämställdhet?

Jämställdhetsbudget