fbpx

2. Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken!

/ SEMINARIUM /

Tid: 11.00–12.00
Lokal: Hammarskjöldsalen
Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet

Jämställdhet är en fråga om hur makt, möjligheter och resurser fördelas. Nuvarande regering har antagit jämställdhetsbudgetering som strategi, ändå har de senaste två budgetarna lett till ökade klyftor mellan kvinnor och män i strid med målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030. En av orsakerna är att de skattesänkningar som gjorts främst har gynnat män. Hur ska regeringen och samarbetspartierna vända utvecklingen? Hur kan ett jämställdhetsperspektiv säkras i den kommande skattereformen?

Medverkande:
Magdalena Andersson, finansminister (S)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Agneta Stark, docent i företagsekonomi
Åsa Gunnarsson, professor rättsvetenskap, Umeå universitet

Moderator: Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert

Programbilder_nya4