fbpx

5. Jämställt stöd till barn med NPF-diagnoser

/ SEMINARIUM /

Tid: 13.00–14.00
Lokal: K11
Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 4 God utbildning för alla, Mål 10 minskad ojämlikhet

Tre gånger så många pojkar som flickor får diagnosen Aspergers eller ADHD. Flickor blir ofta diagnostiserade senare i livet. Stödet som erbjuds barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ofta bristfälligt och i många kommuner minskar insatserna. Att få diagnos och stöd i tid är viktigt för varje enskild individs fortsatta utveckling. När stödet till flickor och pojkar med NPF uteblir eller är otillräckligt får det konsekvenser för individen såväl som för samhället. Hur kan jämställdhetsperspektivet höja kvaliteten på och bidra till att lösa bristerna i NPF-stödet?

Medverkande:
Agneta Söder, intressepolitisk utredare, Autism- och Aspergerförbundet
Angela Sämfjord, överläkare BUP, Västra Götalandsregionen
Lena Samuelsson, specialpedagog, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Moderator: Jesper Jansson Hjerdt, kvalitetsstrateg, Sollentuna kommun

NPF