fbpx

Jenny Westerstrand

Ordförande, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – Roks

Jenny Westerstrand har forskat om mäns våld mot kvinnor och kvinnors mänskliga rättigheter i relation till köns- och sexualitetsteori. Hennes specialkompetens ligger i skärningsområdet mellan juridik och sociologi och hon är intresserad av hur kön och sexualitet samverkar med lagstiftning och rättsprinciper, såväl teoretiskt som i praxis.

Jenny Westerstrand var koordinator i den nationella omfångsstudien Slagen dam (2001), om mäns våld mot kvinnor i Sverige och har sedan dess fortsatt att intressera sig för metodologiska frågor rörande våld, inte minst i relation till de komplexa tolkningsfrågor som våldsforskningen reser. Jenny Westerstrand har också studerat hedersrelaterat våld med fokus på krocken mellan kvinnors erfarenheter och rättsliga diskurser.

Jenny Westerstrands avhandling Mellan mäns händer (2008) handlar om internationell rätt på området prostitution och människohandel för sexuella ändamål och om hur den internationella debatten om prostitution och trafficking ser ut. Hon studerar FN:s, EU:s och Europarådets viktigaste dokument rörande prostitution/människohandel samt de olika förståelser som hörs i debatten om dessa fenomen och diskuterade det rättsliga materialet samt de olika förståelserna i ljuset av olika, sinsemellan konkurrerande, förståelser av sexualitet, kön och kvinnors mänskliga rättigheter.  Hon valdes till Roks ordförande i maj 2018.

Jenny Westerstrand medverkar i brandtalsserien Mäns våld mot kvinnor.