Jesper Jansson Hjerdt

kvalitetsstrateg, Sollentuna kommun

Jesper Jansson Hjerdt är organisationskonsult inom ledning och styrning. Han har under många år arbetat med organisations- och grupputveckling, ledarskap, kvalitet och lärande i organisationer, som chef och konsult med kunder i både privat- och offentlig sektor, i Sverige och internationellt. De främsta arbetsområdena är utveckling och stöd kring verksamhetsstyrning och kvalitet, jämställdhet liksom övriga hållbarhetsfrågor. Jesper har drivit stora chefsutvecklingsprogram med fokus på jämställdhet och ledarskap och är verksamhetsledare för SQILD. Till vardags återfinns han som kvalitetsstrateg i Sollentuna kommun.

Jesper är moderator för seminariet Jämställt stöd till barn med NPF-diagnoser.

Jesper Jansson Hjerdt