Julia Strandberg

Marknads- och kommunikationschef, TFIP

Julia Strandberg är marknads- och kommunikationschef på TFIP, ett företag som projekterar tekniska installationer inom infrastruktur. TFIP, med Julia i täten, tar ställning och arbetar aktivt för att teknik- och byggbranschen ska bli mer jämställd. 2019 släppte TFIP tillsammans med  Female Engineer Network och Solita metodguiden ”Investera i dina anställdas föräldraskap – en handbok för en mer jämställd arbetsplats.”

Julia föreläser och skriver om jämställdhet, framförallt med fokus på teknikbranschen. Hon samarbetar nära Female Engineer Network (FEN) för att öka kunskap och ge kvinnliga ingenjörer möjligheter och verktyg att påverka sin arbetsgivare och yrkesroll att bli mer jämställd. Hon har lång erfarenhet från arbete i manligt dominerade branscher som IT och teknik där hon alltid arbetat för jämställdhet.

På Forum Jämställdhet håller Julia ett brandtal i serien Jämställd digitalisering och teknikutveckling samt medverkar i metodverkstaden Attraktiv arbetsgivare: Investera i dina anställdas föräldraskap.

julia strandberg