fbpx

Klas Hyllander

Utredare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Klas Hyllander arbetar i SKR:s kvinnofridssatsning 2018-2020 med att utveckla det våldsförebyggande arbetet i förskola och skola. Klas har arbetat med frågor om maskuliniteter, jämställdhet och förebyggande av mäns våld sedan början på 00-talet. Mellan 2003 och 2012 var Klas chef för riksorganisationen Män för Jämställdhet.

Klas Hyllander medverkar i seminariet Helhetsgrepp och uppföljning av mäns våld mot kvinnor.

Klas Hyllander SKR