Program 2023

Seminarium

Seminarium

Brandtal

Seminarium används ej

Metodverkstad & Goda exempel

Metodverkstad & Goda exempel

Seminarium

Seminarium

Brandtal

Seminarium

Metodverkstad

Metodverkstad används ej

Öppna programmet – ta del av jämställdhetsarbetet i Malmö och Skåne

Det öppna programmet innehåller samtal, föreläsningar och intervjuer och pågår parallellt med huvudprogrammet i konferensens utställning. Det är öppet för allmänheten och helt kostnadsfritt. 

ARRANGÖRER: Malmö stad, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Jämställd Utveckling Skåne
MODERATOR: Susanna Dzamic

TISDAG 7 FEBRUARI

10.15 Välkommen till Malmö
Susanna Dzamic, moderator, Katarina Fehir, Malmö stad, Maria Tuszynski, Region Skåne, Karin Blomstrand, Jämställd Utveckling Skåne
10.25 Tillsammans för att upptäcka och motverka prostitution och människohandel i Malmö
Simon McKeogh och Mette de la Motte, miljöförvaltningen Malmö Stad
10.55 Författarsamtal – en granskning av riksdagspartiernas jämställdhetspolitik
Lina Stenberg, författare, Anna Jähnke (M), Elin Engdahl (S)
11.15 Pappor i separation – föräldraskapsstöd för ett jämställt föräldraskap
Robert Petersén, MÄN
11.40 Makt att forma fredliga samhällen
Gertrud Åström, Östersjöfred
12.00 Livslång ekonomi – Utbildning som ger kvinnor verktyg att ta makten över sina liv
AnnaStina Johansson och Alma Adan, Fredrika Bremer-förbundet
12.20 På tal om kvinnor och män – ny jämställdhetsstatistik från SCB
Helena Löf, Statistiska Centralbyrån (SCB)
12.40 Intersektionellt jämställdhetsarbete för ett mer jämlikt och jämställt fritidsutbud för unga
Julia Böhler och Karolina Bergmark, fritidsförvaltningen Malmö Stad
13.05 Surrogatmoderskap – vår tids mest intersektionella fråga
Clara Berglund, Sveriges Kvinnoorganisationer
13.30 Jämställd krocksäkerhet, en livsviktig innovation
Astrid Linder, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
13.50 Inget kommer ändras förrän barn dör – om våld, föräldraskap och vårdnad
Malin Beckman och Linn Andersson, Kvinnojouren Lund
14.15 Fördela makten! – Stärkt demokrati i Skåne genom kvinnors och utrikesfödda kvinnors deltagande i politiken och samhällsutvecklingen
Anna Schjölberg, Jämställd Utveckling Skåne, Balqis Khattab, Möllans Basement, Riley Schultz, Tillsammans i Förening, Remm El Jalabi, Föreningen Allas lika värde
14.40 Möllans Basement – en mötesplats som hjälper unga kvinnor till sysselsättning
Balqis Khattab, Möllan Basement
15.05 Oskuldsnormer – en bärande del av det hedersrelaterade förtrycket
Amineh Kakabaveh, Varken Hora Eller Kuvad
15.25 Feminism och yttrandefrihet – hur hänger det ihop?
Betlehem Isaak och Joakim Medin

ONSDAG 8 FEBRUARI

8.40 Betydelsen av kön och ålder i äldreomsorgens biståndsbedömning
Anna Lundström, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Malmö Stad
9.05 Tillsammans bryr vi oss! Machostrukturens betydelse för att stoppa mäns våld mot kvinnor
Fanny Högrell, IF Metall
9.30 Polisprogrammet i Malmö använder maktanalyser för att skapa bättre förutsättningar att lösa brott
Jesper Fundberg, Malmö Universitet
9.50 Vem kan bli ingenjör? Forskning om könsstereotypa utbildningsval
Laura Giese, Lunds Universitet
10.15 Sila Snacket – att skapa en inkluderande jargong för jämställda arbetsplatser
Charlie Klang, Sila Snacket
10.40 Slava Ukraini! Författarsamtal om kvinnors motstånd under Rysslands krig 
Lisa Bjurwald, författare
11.05 Livepodd om ett jämställt arbetsliv – hur arbetar vi med antirasistisk feminism på arbetsplatser och i samhället i stort?
Anna Blixt, Konsult jämställdhet och inkludering
11.40 Blir du ledsen om jag dör? Om pojkar, maskulinitet och gängkriminalitet
Nicolas Lunabba, Helamalmö
12.00 Mellan väggarna – författarsamtal om kvinnor som tvingas leva gömda undan mäns våld
Maria Andersson, Orange Day MC
12.15 Lokala kollektivavtal mot sexuella trakasserier
Katarina Holmqvist , Genc Beqiri, Katri Karlsson, Hilda Johansson, Vision
12.30 The equal pay standard – preventing salary discrimination in Iceland
Rut Einarsdóttir, Icelandic Women’s Rights Association
12.50 Fri från våld – en gemensam angelägenhet för trygghet i hela Malmö stad
Margot Olsson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Sedat Arif, arbetsmarknads- och socialnämnden, (S) Malmö stad
13.15 Poliser och förskollärare – är löneskillnaderna rimliga bland yrkesgrupper viktiga för att bekämpa kriminalitet?
Marie Trollvik, Lönelotsarna
13.40 Poesi med Illari Jozwikowska, finalist i Ortens bästa poet
Illari Jozwikowska, poet
14.00 Kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet i kris och krig
Anne Sjökvist, FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder
14.30 Synliggör kompetens för framgångsrik etablering av utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Tatjana Ristovski, Internationella Kvinnoföreningen Malmö
14.55 Women in politics – legislation for combating hate and harassment?

Silla Kakkola, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS
15.30 E(U)quality model now – ger kvinnor i prostitution ett riktigt val
Nathalia Guaje, Sveriges Kvinnoorganisationer