Här presenteras snart programmet för Forum Jämställdhet 2025.

24. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – nordisk jämförelse och Sveriges väg framåt

24. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – nordisk jämförelse och Sveriges väg framåt

Länderna i Norden har gjort olika vägval i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, från privatisering till ökat statligt ansvar. I Sverige kommer nu flera ändringar i början på 2024 som påverkar organiseringen. Hur ser utvecklingen i Sverige ut jämfört med övriga nordiska länder?