fbpx

11. Kvalitetssäkra missbruksvården för kvinnor

/SEMINARIUM/

Tid: 14.15–15.45
Lokal: K11
Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Majoriteten av kvinnor i missbruk av alkohol och droger har varit utsatta för sexuellt eller annan form av mäns våld. Det går därför inte att bortse från att de flesta kvinnor i beroende behöver mötas upp i sin våldsutsatthet. Trots detta saknas i de flesta kommuner både förståelse för våldsutsattheten och behandling utav den. Vilken kunskap behöver socialsekreterare i kommuner ha i mötet med kvinnorna? Hur kan olika aktörer i regioner samverka så att kvinnorna inte bollas mellan olika instanser? Vilka nationella riktlinjer krävs för att kunna stärka insatser som förebygger och behandlar missbruk i enlighet med mål 3 i Agenda 2030?

Medverkande:
Lotten Sunna, grundare #utanskyddsnät 
Sanna Detlefsen, direktor, Linköpings Stadsmission
Anna Persson, legitimerad psykolog, Karolinska Institutet
Maria Boustedt Hedvall, utredare, Socialstyrelsen
Lena Lundström Stoltz, chef socialförvaltningen, Stockholms stad
Anneli Johnsson Hammo, tillförordnad gruppchef, Polismyndigheten

Moderator: Shora Zamani, projektledare, Linköpings Stadsmission

Programbild_missbruk