11. Kvalitetssäkra missbruksvården för kvinnor

/SEMINARIUM/

Tid: 14.15–15.45
Lokal: K11
Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Majoriteten av kvinnor i missbruk av alkohol och droger har varit utsatta för sexuellt eller annan form av mäns våld. Det går därför inte att bortse från att de flesta kvinnor i beroende behöver mötas upp i sin våldsutsatthet. Trots detta saknas i de flesta kommuner både förståelse för våldsutsattheten och behandling utav den. Vilken kunskap behöver socialsekreterare i kommuner ha i mötet med kvinnorna? Hur kan olika aktörer i regioner samverka så att kvinnorna inte bollas mellan olika instanser? Vilka nationella riktlinjer krävs för att kunna stärka insatser som förebygger och behandlar missbruk i enlighet med mål 3 i Agenda 2030?

Medverkande:
Lotten Sunna, grundare #utanskyddsnät 
Sanna Detlefsen, direktor, Linköpings Stadsmission
Anna Persson, legitimerad psykolog, Karolinska Institutet
Maria Boustedt Hedvall, utredare, Socialstyrelsen

Moderator: Shora Zamani, projektledare, Linköpings Stadsmission

Programbild_missbruk