fbpx

18. Leder bättre hälsa och jämställdhet till fredliga samhällen?

SEMINARIUM – hålls på engelska

Tisdag 14:30 – 15:15 Spår 1

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Vilka samband finns mellan jämställdhet, hälsa och fred? Hur ser motståndet mot jämställdhet och kvinnors rättigheter ut i världen? Hur samspelar detta motstånd med övriga konflikter? Välkommen till ett samtal som utgår från The Lancet-SIGHT kommissionens uppdrag att undersöka hur uppfyllandet av hållbarhetsagendans mål 3 om bättre hälsa och mål 5 om jämställdhet kan bli förändringsagenter för mer fredliga samhällen, mål 16.

MEDVERKANDE:
Tarja Halonen, ordförande The Lancet-SIGHT kommissionen
Margot Wallström, tidigare utrikesminister Sverige
Erik Ullenhag, Sveriges ambassadör i Israel
Sodfa Daaji, Co-Chairperson of Afrika Youth Movement and Executive Director of the African Legal Think Tank on Women’s Rights
Mariam Claeson, global hälsoexpert
Moderator: Joakim Medin, journalist och författare

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

Leder bättre hälsa och jämställdhet till fredliga samhällen?

Medverkande
Tarja Halonen, tidigare president Finland
Margot Wallström, tidigare utrikesminister Sverige