fbpx

Lös buggarna i jämställdhetsmaskineriet

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

METODVERKSTAD

När vi ska integrera jämställdhet i ett system möter vi ofta olika hinder. Kanske upptäcks att styrkedjan inte fungerar fullt ut? Eller att det finns nyckelpersoner som bromsar arbetet? Och vad är det egentligen som gör att antagna strategier inte följs i praktiken? Med utgångspunkt i teorier kring beslutsfattande och makt tar vi oss gemensamt an olika problem som återkommer i jämställdhetsarbetet. Vi försöker förstå orsakerna och lära oss av varandras erfarenheter. Denna metodverkstad vänder sig till dig som har som uppgift att driva en organisations jämställdhetsarbete.

MEDVERKANDE:
Anders Eriksson, kvalificerad utredare, Lunds kommun
Katarina Fehir, jämställdhetsstrateg, Malmö stad

Kugghjul mål 16 och 17