fbpx

Mariam Claeson

global hälsoexpert

Mariam Claeson är läkare och hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Hon är engagerad i global hälsa med fokus på barnhälsa i låginkomstländer, bland annat som WHO-UNICEF-Lancet Commissioner för A Future for the World’s Children.  Mariam är fd direktör för Global Financing Facility for Every Woman Every Child vid Världsbanken (2016-2019) och ledde Bill och Melinda Gates Foundation mödra- och barnhälsoprogram 2012-2016. Dessförinnan var hon koordinator för Världsbankens regionala AIDS-program i Sydasien (2005-2012), och tjänstgjorde på Världsbankens hälsa, population och nutrition sektion (1998-2004) samt på Världshälsoorganisationen (1987-1995). Hon har arbetat kliniskt inom primärvården i Tanzania, Bangladesh och Bhutan, inom nationella vaccination programmet i Etiopien, och med hälsoreform med fokus på kvinnor och barn, i bland annat Egypten, Jordanien, Uzbekistan, Kina och Filippinerna.

På Forum Jämställdhet medverkar Mariam i seminariet Leder bättre hälsa och  jämställdhet till fredliga samhällen?

Claeson-Mariam-700x700