fbpx

Martin Hultman

Docent i teknik-, vetenskaps- och miljöstudier, Chalmers Universitet

Martin Hultman är docent i teknik-, vetenskaps- och miljöstudier vid Chalmers Universitet. Hans forskning om organiserad klimatförnekelse, maskulinitet och miljö har fått stor uppmärksamhet. Inflytelserika manliga normer legitimerar idag mäns våld – både mot kvinnor och planeten och i hög grad mot männen själva. Martin menar att när forskningen om detta nu har tagit fart så har redskap skapats för att förändra strukturerna.

På Forum Jämställdhet kommer Martin att hålla ett brandtal i serien Manlighet i förändring, där vi får lära oss om hur metoden ekologisering kan användas för att förstå hur förändring av manliga normer och praktiker kan förbättra klimatarbetet.

Martins publikationer inkluderar bland annat böckerna Discourses of Global Climate Change, Posthumanistiska Nyckeltexter, Den inställda omställningen, Ecological Masculinities samt Naturens Rättigheter.

Fotograf: Anna-Lena Lundqvist

Martin Hultman_kvadrat