fbpx

9. Minus 16% CO2 – hur kan jämställdhet vara nyckeln?

/SEMINARIUM/

Tid: 14.15–15.45
Lokal: Hammarskjöldsalen
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vi har nu bara 10 år på oss att nå målen i Agenda 2030. Om vi ska lyckas hålla jordens uppvärmning under 2-graders strecket krävs stora minskningar av våra koldioxidutsläpp. Beräkningar visar att det för en region eller kommun kan innebära runt 16 % minskning av territoriella utsläpp varje år. Hur ser vi till att minskning av koldioxidutsläpp görs på ett jämställt sätt? Vad betyder det för olika grupper av kvinnor och män?

Medverkande:
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd, Stockholms stad(Mp)
Peter Rydberg
, energisamordnare, Borås Stad
Aaron Tuckey, forskningsassistent, Uppsala universitet
Anna Giotas Sandquist, senior konsult, KPMG
Fanny Lindstedt Grahn, poet

Moderator: Per Grankvist, journalist

Klimatförändringar och jämställdhet