fbpx

Mot agenda 2030

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

BRANDTAL

1. Ledarskap för jämställdhet och hållbarhet

Hur kan organisationen styras och ledas mot ökad jämställdhet och hållbarhet? Vad kännetecknar ett hållbart ledarskap? Hur kan vi som ledare få med oss medarbetarna på resan mot jämställdhet och hållbarhet?
Gabriel Wikström, regeringens nationella samordnare för Agenda 2030

2. Hur ska Sverige jämställdhetsintegrera genomförandet av parisavtalet?

Män och kvinnor bidrar till och drabbas olika av klimatförändringar. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i klimatarbetet kan omställningen till ett hållbart samhälle både bli mer effektiv och rättvis.
Jennifer Unelius, klimatförhandlare, Naturvårdsverket

3. Hur kan jämställdhet få hela Sverige att leva?

Små samhällens och landsbygdens utveckling hotas av att fler kvinnor flyttar till större städer. Vad kan kommuner, företag och övriga samhället göra för att både kvinnor och män ska vilja bo och verka utanför staden?
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert

Konferencier: Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

Pil mål 13 16 och 17 (002)