fbpx

Nadia Boussaid Pettersson

Huvudsekreterare, Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Nadia Boussaid Pettersson är huvudsekreterare i utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen vid Statens offentliga utredningar. Utredningen ska bland annat överväga om bestämmelserna i diskrimineringslagen om tillsyn över aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningar, är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna.

Nadia är jurist och kommer närmast från en utredning vid Utbildningsdepartementet. Hon har tidigare har arbetat bland annat vid Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket.

På Forum Jämställdhet medverkar Nadia Boussaid Pettersson i seminariet Skarpare sanktioner mot lönediskriminering.

Bild Nadia