Jämställdhet ökar kvaliteten i skolan och på fritiden för barn och unga

Här har vi samlat tips ur programmet för dig som arbetar med barn och unga kopplat till utbildnings-, fritids- och hälsofrågor. Anmäl dig innan den 15 november för att ta del av vår Early Bird-rabatt.

Helhetsperspektiv på flickors
och pojkars uppväxtvillkor

Länsstyrelsen i Skåne har kartlagt ungas uppväxtvillkor i länet. Här presenteras
deras metoder, analyser och exempel på hur kommuner kan arbeta för mer jämlika och jämställda uppväxtvillkor. Medverkar gör Erika Hjelm, folkhälsostrateg och Ida Rosengren, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen Skåne. Läs mer här.

Hur många kvinnor som gått in i väggen har ADHD?
Kan en del av överrepresentationen av
utbrändhet bland flickor och kvinnor förklaras med underdiagnostisering av ADHD? Kan vi minska stress genom att bli bättre på att upptäcka och stötta flickor och kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Välkommen till ett brandtal med Lotta Borg Skoglund, överläkare, Docent i psykiatri och författare till bland annat ADHD­ Från duktig flicka till utbränd kvinna. Läs mer här.

Att bryta könssegregerade utbildningsval är avgörande för att klara kompetensförsörjningen
I den här metodverkstan får du lära dig hur det dom i det norska projektet har arbetat för att få barn och unga att välja utbildning och yrkesväg efter intresse istället för kön. Metodverkstadsledare är Sara Hope Lygre, rådgivare vid Likestillningscentret (Norge). Läs mer här.

Ett socialt investeringsperspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck
Nationalekonomen Ingvar Nilsson har för första gången räknat på vad hedersrelaterat våld och förtryck kostar för individer, familjer och samhället. I den här föreläsningen presenterar Ingvar sin nya studie och kommer beröra likheter och skillnader mellan hedersrelaterat våld och annat våld mot kvinnor,
varför det alltid lönar sig att jobba preventivt och hur vi kommer dit. Läs mer här.

Hur får vi fler tjejer att hänga på fritidsgården?
Vad kan göras för att skapa ett mer jämställt deltagande på fritidsgårdar där alla ungdomar vill vara med och kan vara sig själva, där både killar och tjejer trivs? I den här metodverkstaden berättar Rädda Barnen om hur de elyckades öka andelen tjejer som kom till fritidsgården House of Tensta till 45 procent.
Medverkar gör Yahye Ahmed, verksamhetsledare och Sewit Beyene, fritidsledare House of Tensta, Rädda Barnen. Läs mer här.

Lotta Bord Skoglund, överläkare och Docent i psykiatri. Foto: Magnus Selander
Ingvar Nilsson, nationalekonom