Möt 2025 års värdorganisationer

Forum Jämställdhet 2025 har inte mindre än fyra värdorganisationer – Lunds kommun, Region Skåne, Lunds universitet och Länsstyrelsen Skåne. I en intervju får vi ta del av vad de ser fram emot med nästa års konferens, och vilka deras viktigaste jämställdhetsfrågor framåt är.

– Genom att vara värdstad sätter vi extra ljus på jämställdhetsfrågorna vilket kommer att ge extra energi in i arbetet. Sen är själva konferensen i sig en viktig plats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och bidrar alltid till att stärka och vässa vårt jämställdhetsarbete, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande (S), Lunds kommun.

Regionen ser konferensen som en given del i deras engagemang för jämställdhet, och en möjlighet att ta del av nya perspektiv och metoder.

– Genom att delta i Forum Jämställdhet hoppas vi få insikter och verktyg för att främja jämställdhet och inkludering. Vi är stolta över att återigen ha attraherat konferensen till Skåne 2025, vilket visar på vårt stora engagemang. En jämlik arbetsmiljö förbättrar resultat och trivsel, och bidrar till en hållbar utveckling för alla, säger Anna Jähnke, ordförande (M), regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne och Visit Skåne.

2025 knyter Forum Jämställdhet sina band starkare till akademin med Lunds universitet som en av de lokala värdarna. Det är första gången ett universitet är värdorganisation till konferensen, och vicerektor Jimmie Kristensson ser ett antal frågor som särskilt viktiga för dem framåt:

– Vi har en universitetsgemensam plan som sträcker sig fram till 2027. Vi kommer bland annat att fokusera på hur vi bedömer förtjänst och skicklighet i samband med rekrytering men också på att öka medvetenheten om risken för ovidkommande och omedvetna faktorer som felaktigt kan påverka hur bedömningar sker.

Anders Almgren, Anna Jähnke, Martina Skrak, Jimmie Kristensson

När vi frågar Martina Skrak som är jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne lyfter hon särskilt fram arbetsvillkoren i de kvinnodominerade sektorerna och välfärdens kompetensförsörjning som viktiga frågor för konferensen.

– Vi har en stor utmaning kring arbetsvillkoren i de kvinnodominerade yrkena, den stressrelaterade ohälsan ökar, fler än någonsin tidigare anger att de inte orkar arbeta heltid, medellivslängden för kvinnor med lägre utbildning sjunker och 410 000 måste anställas i välfärden inom de närmaste sju åren. Vi står inför en livsviktig organisatorisk jämställdhetsutmaning som påverkar oss alla genom hela livet – från BB till äldreomsorg.

De lokala värdarna arrangerar ett öppet program under Forum Jämställdhet den 5–6 februari 2025. Det öppna programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på nybyggda The Loop. Under konferensens första dag den 5 februari arrangerar Lunds kommun och Region Skåne även värdskapets middag på Grand Hotel, anmäl dig här.