Nominera till Svenska Jämställdhetspriset 2024

Svenska Jämställdhetspriset är en utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet har bidragit till ett mer jämställt samhälle. Vinnaren offentliggörs under konferensen Forum Jämställdhet, den 7-8 februari i Karlstad. Vi tar emot nomineringar till Svenska Jämställdhetspriset 2024 från och med 1 juni till och med 1 oktober 2023.

I ett första steg nomineras bidrag utifrån en kort motivering. Bidragen ombeds därefter själva att inkomma med mer information om deras arbete. Bidragen kommer då att bedömas utifrån ett antal huvudkriterier och meriterande kriterier. Läs mer om dessa nedan:

HUVUDKRITERIER

  • Effekt. Hur stor skillnad har bidraget som nomineras gjort för jämställdheten i samhället och/eller för organisationens målgrupp? Vilka resultat har uppnåtts eller kan nås i framtiden?
  • Långsiktighet. Hur lång tid har bidraget pågått och hur länge kommer effekterna att finnas kvar? På vilket sätt är bidraget en del av organisationens ordinarie verksamhet och hur ser organisationen till att verksamheten blir hållbar över tid?

MERITERANDE KRITERIER

  • Samhällsutmaningar. Hjälper bidraget till att lösa utmaningar i samhället med hjälp av jämställdhet? Vilka utmaningar och på vilket sätt?
  • Nytänkande. Har bidraget resulterat i innovativ utveckling av organisationen, nya produkter eller andra förändringar
  • Intersektionalitet. Alltid kön, men inte bara kön. Med jämställdhet som utgångspunkt, hur utmanar bidraget andra maktordningar?

VEM KAN NOMINERA OCH NOMINERAS?

  • Priset kan gå till offentliga, privata eller ideella organisationer, men ej till enskilda personer.
  • Det är möjligt att nominera sin egen organisation eller någon annan organisation vars arbete du känner till.
  • Priset kan ej tilldelas tidsbegränsade projekt eller kampanjer.

Nominera bidrag här.

DET HANDLAR OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING – VAD ÄR DET?

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. På så sätt bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten – och det blir inte ett sidoprojekt.

Med priset vill vi belöna de organisationer som i sin kärnverksamhet, alltså som med sina tjänster, produkter eller service bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Läs mer om priset och tidigare vinnare här.